top of page

Uvjeti korištenja

Izjava o privatnosti

Obrt Kreativna vatra, obrt za usluge, vl. Lorena Vlahovski, Zagreb, Čučerska cesta 192 (u daljnjem tekstu: Obrt) obvezuje se pružiti zaštitu osobnim podacima kupaca i korisnika, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje vlastitih obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Područje pristupa, jezik, pismo

Pristup svim mrežnim stranicama, materijalima i sadržajima Obrt dostupan je na području cijelog svijeta, za sve korisnike koji razumiju hrvatski i engleski jezik.

Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade podataka koje unesete ili koji se prikupljaju automatski na ovim stranicama je Obrt s email adresom za kontakt lorena@onceuponatimeincroatia.com.

Za sva pitanja oko obrade podataka i izjave o privatnosti slobodno se obratite na elektroničku poštu navedenu iznad.

Što su osobni podaci?

Kao osobni podatak smatra se svaki podatak (ili njihova kombinacija) pomoću kojeg je moguće utvrditi identitet neke osobe, izravno ili neizravno. Anonimni podaci nisu pokriveni ovom Izjavom s obzirom na to da ih nije moguće povezati s točno određenom osobom.

Aktivnosti prikupljanja osobnih podataka

Osobni podaci prikupljaju se iz više razloga. Neki od njih, ali ne samo oni, su: pružanje bolje kvalitete usluge, omogućavanje plaćanja putem web stranica, odgovaranje na korisničke upite ili za marketinške aktivnosti. O razlozima prikupljanja određenih podataka, korisnik će biti obaviješten na mjestima prikupljanja prilikom prikupljanja te u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Načini prikupljanja podataka

Osobne podatke, osim onih nužno potrebnih u kolačićima ne prikupljamo bez znanja korisnika. Korisnik svakako treba imati na umu kako će pristup određenim uslugama biti ograničen bez davanja određenih traženih podataka.

Tijekom izravnog kontaktiranja

U slučaju da se korisnik obrati Obrt putem e-maila ili kontakt formi dostupnih na mrežnim stranicama, Obrt će koristiti samo one podatke koji su dani svojevoljno te u svrhu komunikacije i pružanja odgovarajućih informacija na postavljeni upit. Upiti postavljeni putem e-mail ili kontakt forme, bit će uskladišteni u odgovarajućim sustavima u svrhu pružanja dodatne pomoći te poboljšanja korisničkog iskustva.

Podaci koji se koriste

Podatke korisnika Fizička osoba će obrađivati na različite načine, ali isključivo u svrhe navedene u ovom dokumentu. U nastavku teksta slijedi popis podataka te svrha korištenja istih.

 • Ime i prezime – verifikacija korisnika, marketinške poruke, transakcijske poruke

 • E-mail – transakcijske potvrde, utvrđivanje identiteta, marketinške poruke, direktna komunikacija s korisnikom

 • Kolačići – unaprjeđenje korisničkog iskustva, analitika (vidjeti Izjavu o kolačićima)

 

Svrha korištenja podataka

Daljnju komunikaciju putem e-maila s postojećim korisnicima vrši se na temelju legitimnog interesa ili privole. Marketing i slanje promotivnih materijala novim korisnicima vrši se isključivo na temelju privole dobivene tijekom registracije za primanje marketinških poruka.

U slučaju zaprimanja direktnog upita od strane korisnika, podaci u tu svrhu bit će korišteni na temelju izvršavanja ugovorne obveze (radnje koje prethode sklapanju ugovora).

Korištenje kolačića

Mrežne stranice Obrta koriste kolačiće. Kolačić je mala datoteka koja traži dopuštenje za instalaciju na hardver korisnikovog računala. U slučaju pristanka, datoteka se instalira i kolačić pomaže prilikom analiziranja prometa internetom te javlja vlasniku u slučaju posjete stranice. Kolačići omogućuju reakciju web aplikacija na pojedinog korisnika. Web aplikacije mogu prilagoditi svoj rad potrebama korisnika i njihovim interesima prikupljajući podatke o korisnikovim afinitetima.

Fizička osoba koristi kolačiće koji prate količinu prometa kako bi identificirao koje se stranice koriste. To pomaže pri analizi podataka o prometu na web stranicama te poboljšanju istih kako bi bile prilagođene stvarnim potrebama korisnika. Podaci se koriste isključivo za statističke analize te se potom uklanjaju iz sustava.

Kolačići ni na koji način ne osiguravaju vlasniku pristup računalu ili bilo kakvim dodatnim podacima koje niste pristali podijeliti. Kolačiće možete prihvatiti ili odbiti. Odbijanje kolačića može umanjiti kvalitetu korisničkog iskustva te onemogućiti pristup određenom sadržaju. Većina web preglednika automatski prihvaća kolačiće, ali obično je moguće, ako to korisnik želi, namjestiti postavke preglednika kako bi onemogućio instalaciju istih.

Poveznice s drugim web stranicama

Naše web stranice mogu sadržavati poveznice s drugim web stranicama koje su vama zanimljive. Međutim, ako pomoću njih napustite stranice Obrta, imajte na umu da Obrt više nema nikakvu kontrolu nad drugim stranicama i stoga ne može biti odgovoran za zaštitu i privatnost bilo kojih podataka koje korisnik podijeli posjećujući druge stranice s obzirom na to da one ne podliježu ovoj izjavi o zaštiti privatnosti.

Pohrana i zaštita podataka

Podatke za koje ne postoji pravna osnova čuvanja Obrt redovito briše. Podaci se čuvaju na neograničeno vrijeme kada za to postoji osnova, privola ili najkraće koliko je to zakonom propisano (npr. računi). Korisnik u svakom trenutku može povući privolu za obradu podataka, nakon čega je Obrt dužan ukloniti podatke koje nije zakonom obvezan čuvati.

Podatke dane prilikom komunikacije korisnika s Obrtom, obrt će ukloniti u razumnom roku nakon završetka komunikacije u slučaju da ne postoji privola za njihovu obradu ili ne postoji druga pravna osnova za čuvanje istih.

Tijekom obrade podataka koristimo sigurne protokole za slanje podatka. Podaci se pohranjuju i obrađuju na poslužiteljima unutar Europske unije – kada god za to postoji mogućnost. U drugim slučajevima, podaci se za potrebe obrade šalju na servere izvan EU.

Treće strane

Obrt će vaše podatke dijeliti s partnerima, konzultantima i ostalim stručnjacima. Podaci će biti podijeljeni samo s onim trećim stranama koje mogu jamčiti standard zaštite osobnih podataka jednak onom koji osigurava Obrt te s trećim stranama s kojima postoji zakonska obveza dijeljenja. Treće strane ne smiju koristiti podatke podijeljene s njima u svrhe marketinških aktivnosti.

Korisnička prava

U ovom odjeljku opisana su sva korisnička prava. U svakom trenutku svoje upite možete poslati putem elektroničke pošte na adresu lorena@onceuponatimeincroatia.com u svrhu ostvarenja navedenih prava ili zahtjeva za više informacija o navedenim pravima.

 • Pravo na informiranje – u ovoj Izjavi o privatnosti, korisniku je omogućen uvid u prava i načine korištenja njegovih podataka te njihove obrade.

 • Pravo pristupa – korisnik ima pravo pristupiti svojim podacima. Svaki korisnik može se obratiti na lorena@onceuponatimeincroatia.com za pristup svojim osobnim podacima.

 • Pravo na ispravak – u slučaju da osobni podaci u sustavu Obrta nisu ispravni ili su nepotpuni, korisnik ima pravo podnijeti zahtjev za ispravak uz dostavu točnih podataka.

 • Pravo na brisanje (“Pravo na zaborav”) – U slučaju da korisnik izrazi želju za brisanjem podataka za koje ne postoji zakonska obveza ili legitimni interes za čuvanje, isti može podnijeti zahtjev za brisanje tih podataka.

 • Pravo na ograničenje obrade – korisnik od Obrta može zahtijevati prestanak obrade ili nastavka pohrane svojih podataka.

 • Pravo na prenosivost podataka – na zahtjev korisnika, Obrt može dostaviti kopiju korisnikovih osobnih podataka osobno ili drugom voditelju obrade kojeg korisnik imenuje, na siguran način u interoperabilnom formatu.

 • Pravo na prigovor – korisnik ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka čak i ako je ista zasnovana na legitimnom interesu, izravnom marketingu ili drugome.

 • Pravo na povlačenje privole – u slučaju davanja privole, korisnik može kontaktirati Obrt s izjavom o povlačenju privole za obradu i skladištenje podataka u slučaju čega će Obrt prestati s obradom odnosno ukloniti podatke za koje ne postoji zakonska obveza ili legitimni interes za čuvanjem.

bottom of page